July 26, 2016

ZAVRŠNE PASTOZNE DEKORATIVNE ŽBUKE

GRANOLIT DEKOR ŽBUKA

GRANOLIT

Gotova zaštitno-dekorativna žbuka za obradu vanjskih i unutarnjih zidova. Primjenjuje se na sve mineralne podloge. Ispitana za primjenu u certificiranom FASADER EPS FASADNOM SUSTAVU. Izrazito je vodoodbojna, mehanički otporna i lako se obrađuje. Proizvod nije  pogodan na plastičnim materijalima, uljanim premazima i trajno vlažnim podlogama.

Nijansiranje: Isporučuje se u bijeloj boji i nijansira prema ton karti FASADER. Kod odabira nijanse paziti na vrijednost Y (faktor odbijanja svjetlosti).

Potrošnja:
– zaribana Z 1,0 ≈ 2,0 kg/m2
– zaribana Z 1,5 ≈ 2,5 kg/m2
– zaribana Z 2,0 ≈ 3,2 kg/m2

Pakiranje: plastične kante 25 kg

AKRILFAS IMPREGNACIJA

PREUZMITE-SIGURNOSNI-LISTPREUZMITE-TEHNICKU-UPUTU

 

 

 

SILIKATNA ŽBUKA

SILIKATNA-ZBUKAGotova zaštitno-dekorativna žbuka za obradu vanjskih i unutarnjih zidova. Primjenjuje se na sve mineralne podloge. Ispitana za primjenu u certificiranom FASADER EPS FASADNOM SUSTAVU. Djelomično je vodoodbojna, mehanički otporna i lako se obrađuje. Proizvod nije  pogodan na plastičnim materijalima, uljanim premazima, vapnenim premazima, podlogama na bazi gipsa (uključujući i gips-kartonske ploče), drvu i trajno vlažnim podlogama.

Nijansiranje: Isporučuje se u bijeloj boji i nijansira prema ton karti FASADER. Kod odabira nijanse paziti na vrijednost Y (faktor odbijanja svjetlosti).

Potrošnja:

– zaribana Z 1,0 ≈ 2,2 kg/m2
– zaribana Z 1,5 ≈ 2,6 kg/m2
– zaribana Z 2,0 ≈ 3,2 – 3,5 kg/m2

Pakiranje: plastične kante 25 kg

PREUZMITE-SIGURNOSNI-LISTPREUZMITE-TEHNICKU-UPUTU

 

 

 

MOZAIKPLAST

MOZAIKPLAST

Gotova zaštitno-dekorativna žbuka za završnu obradu vanjskih i unutarnjih zidova, naročito za područje podzida. Vodoodbojna je i mehanički otporna. Primjenjuje se na cementne i produžne žbuke, betonske podloge i druge mineralne podloge.
Ne preporuča se za zaštitu podnih površina i vodoravnih površina. Proizvod nije pogodan za vapnene žbuke, svježe gipsane žbuke, toplinsko izolacijske sustave, toplinske sustave u području podnožja, sve površine prekrivene bojama na osnovi krede, uljanih boja, lakova, emajla, površine od plastičnih masa, drva. Primjena nije moguća za površine koje su ispod razine zemlje ili su u dodiru sa stajaćom vodom.
Proizvodi se u 15 nijansi i po posebnoj narudžbi.

Potrošnja:
– Mozaikplast K (1,8 mm) ≈ 5,0 kg/m2
– Mozaikplast S (1,2 mm) ≈ 3,5 kg/m2

Pakiranje: plastične kante 25 kg


PREUZMITE-TEHNICKU-UPUTUPREUZMITE-SIGURNOSNI-LIST